Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ Điện tử
Đổi mới nâng tầm cao mới – Năng động hội nhập toàn cầu
Ban chủ nhiệm khoa
Chủ đề năm học

Trưởng khoa

TS. Mai Thăng Long

Email: maithanglong@iuh.edu.vn

Quản lý toàn diện các mặt công tác của Khoa Công nghệ Điện tử, bao gồm các nhiệm vụ sau đây:

  • Phụ trách chung các công việc của Khoa;
  • Phụ trách công tác chính trị - tư tưởng, truyền thông, nhân sự và đảm bảo chất lượng;
  • Theo dõi và chỉ đạo các bộ phận: Ban chủ nhiệm, các Bộ môn, Giáo vụ và Câu lạc bộ Sinh viên của Khoa;
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban giám hiệu Trường phân công.

Phó trưởng Khoa

TS. Nguyễn Ngọc Sơn

Email: nguyenngocson@iuh.edu.vn

  • Thay mặt Trưởng Khoa phụ trách công tác đào tạo các hệ, bậc từ hệ đại học trở xuống; công tác tài chính; công tác cơ sở vật chất; công tác hoạt động phong trào – cộng đồng;
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Khoa phân công.

Phó trưởng Khoa

PGS.TS Nguyễn Tấn Lũy

Email: nguyetanluy@iuh.edu.vn

  • Thay mặt Trưởng Khoa, phụ trách công tác đào tạo các hệ, bậc sau đại học; công tác nghiên cứu khoa học; công tác kết nối doanh nghiệp; công tác Khóa luận và Thực tập tốt nghiêp;
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Khoa phân công;
  • Xuất/nhập dữ liệu - Raspberry Pi
Đơn vị liên kết