Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ Điện tử
Đổi mới nâng tầm cao mới – Năng động hội nhập toàn cầu
Giới thiệu
Chủ đề năm học
Giới thiệu Bộ môn Điện tử Viễn thông
22-02-2021

Bộ môn Điện tử – Viễn thông là một trong những đơn vị đào tạo nguồn nhân lực cho ngành Điện tử – Viễn thông có uy tín trong cả nước. Với một đội ngũ cán bộ giảng viên mạnh về cả chất lượng và số lượng, hàng năm đào tạo hàng trăm cử nhân và kỹ sư viễn thông cho xã hội. Thông qua các chiến lược về hoạch định giáo dục theo hướng lấy sinh viên làm trung tâm, bộ môn Điện tử – Viễn thông đang trong giai đoạn phát triển lên một cấp độ cao hơn nhằm giảm khoảng cách về tiêu chuẩn đào tạo giữa các trường đại học trong khu vực Đông Nam Á và thế giới.

Bộ môn phụ trách đào tạo các lĩnh vực chuyên ngành viễn thông với các môn học lý thuyết và thực hành thí nghiệm thuộc chuyên ngành Điện tử – Viễn thông. Để hỗ trợ cho hoạt động nghiên cứu chuyên môn, bộ môn đã được xây dựng các phòng thí nghiệm nghiên cứu nâng cao với trang thiết bị đa dạng và hiện đại. Ngoài ra bộ môn còn tham gia vào các chương trình đào tạo liên kết và nghiên cứu khoa học các cấp.

Chiến lược phát triển:

Thế giới quanh ta luôn phát triển, các công nghệ tiện ích phục vụ cho cuộc sống cũng phát triển theo. Thông tin viễn thông cũng là một trong những hướng phát triển công nghệ hàng đầu, với đa dạng hoá hình thức thông tin: vô tuyến, hữu tuyến, truyền hình, điện thoại, mạng máy tính, wifi…, rồi đến các thiết bị cầm tay: điện thoại di động, video phone, ….

Để luôn bắt kịp được với sự phát triển không ngừng về công nghệ thông tin viễn thông của thế giới, Bộ môn đã đề ra chiến lược phát triển, như sau:

  • Thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung, cập nhật và cải tiến giáo trình bài giảng, tham khảo giáo trình của các trường đại học tiên tiến.
  • Xây dựng và phát triển, cải tiến hệ thống phòng thí nghiệm Viễn thông, tham khảo giáo trình của các trường đại học tiên tiến.
  • Nghiên cứu, đề xuất, tổ chức các lớp tập huấn, tích cực tham gia các họat động nghiên cứu khoa học nâng cao trình độ chuyên môn giáo viên bộ môn.
  • Tích cực phát triển, nâng cao trình độ chuyên môn giảng viên bằng cách cử giảng viên tham gia tập huấn tại nước ngoài và làm nghiên cứu sinh trong và ngoài nước. Tiến đến sẽ đào tạo hoặc liên kết đào tạo Tiến sĩ chuyên ngành điện tử viễn thông.
  • Thường xuyên kiểm tra đánh giá giáo viên qua chất lượng bài giảng trên lớp.
  • Thường xuyên cập nhật, đổi mới phương pháp giảng dạy, lấy người học làm trung tâm.
  • Thông qua các chiến lược về hoạch định giáo dục theo hướng lấy người học làm trung tâm, bộ môn Điện tử – Viễn thông đang trong giai đoạn phát triển lên một cấp độ cao hơn nhằm giảm khoảng cách về tiêu chuẩn đào tạo giữa các trường đại học trong khu vực Đông Nam Á và thế giới.
  • Chú trọng tăng cường công tác quan hệ hợp tác với các công ty, doanh nghiệp và tổ chức cho giảng viên và sinh viên thăm quan, thực tập định kì các tại công ty sản xuất, lắp ráp điện tử, các nhà khai thác dịch vụ mạng viễn thông như Intel, Mobifone, Vinaphone, Viettel, GTel, VTV, VTC, HTV, SCTV, TMA, IMT, ATVN…
Đơn vị liên kết