Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ Điện tử
Đổi mới nâng tầm cao mới – Năng động hội nhập toàn cầu
Nhân sự
Chủ đề năm học
Nhân sự
19-02-2021

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN THAM GIA GIẢNG DẠY:

TS. Mai Thăng Long (Trưởng khoa) TS. Ong Mẫu Dũng (Trưởng bộ môn)
TS.GVC. Nguyễn Minh Ngọc ThS. Nguyễn Duy Khanh
TS. Nguyễn Tấn Lộc ThS. Nguyễn Thanh Đăng
TS. Nguyễn Anh Vinh ThS. Nguyễn Văn Duy
NCS. ThS. Trương Năng Toàn ThS. Phạm Quang Trí
NCS. ThS. Vũ Tuấn Anh ThS. Phan Tuấn Anh
ThS. Lê Lý Quyên Quyên ThS. Trần Hồng Vinh
ThS. Vũ Thị Hồng Nga ThS. Trần Ngọc Anh
ThS. Đinh Quang Tuyến  

 

HỌC PHẦN GIẢNG DẠY:

Nhóm học phần về phần cứng:

Thiết kế vi mạch số với HDL / Thiết kế mạch tích hợp Vi xử lý / Vi điều khiển
Thiết kế SoC Vi điều khiển và ứng dụng
Hệ thống nhúng Kỹ thuật số 2 / Kỹ thuật số nâng cao
Giao tiếp điều khiển thiết bị ngoại vi Mạch tích hợp và công nghệ

 

Nhóm học phần về phần mềm:

Nhập môn lập trình / Ngôn ngữ lập trình C Ngôn ngữ Python
Lập trình hướng đối tượng Lập trình Web
Lập trình thiết bị di động Hệ cơ sở dữ liệu
Kiểm thử hệ thống nhúng Xử lý song song
Hệ thống nhúng thời gian thực Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

 

Nhóm học phần về máy tính và mạng máy tính:

Kiến trúc máy tính / Hệ thống máy tính Hệ điều hành Linux
Đinh tuyến chuyển mạch Quản trị mạng
Cấu trúc phần cứng máy tính Thực hành mạng máy tính

 

Các học phần khác:

Những vấn đề xã hội và đạo đức nghề nghiệp Thực tập doanh nghiệp
Đồ án chuyên ngành máy tính Khoá luận tốt nghiệp

 

Đơn vị liên kết