Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ Điện tử
Đổi mới nâng tầm cao mới – Năng động hội nhập toàn cầu
Thành viên
Chủ đề năm học
Danh sách thành viên của CLB 04/2021-10/2021
10-09-2021

Danh sách thành viên CLB SV NCKH của khoa CN Điện tử 04/2021-10/2021

STT Họ và tên
1 Nguyễn Quốc Vinh
2 Phan Ha Sun
3 Nguyễn Lê Duy Thuận
4 Nguyễn Quốc Trí
5 Nguyễn Anh Hiếu
6 Nguyễn Trí Thức
7 Vương Quang Thái
8 Nguyễn Bá Song
9 Trảo Minh Ý
10 Lê Trần Thành Long
11 Ngô Thị Mỹ Hà
12 Nguyễn Phú Điền Nhung
13 Đào Anh Kỷ

Đơn vị liên kết