Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ Điện tử
Đổi mới nâng tầm cao mới – Năng động hội nhập toàn cầu
Phương pháp giảng dạy
Chủ đề năm học
Phương pháp giảng dạy
04-04-2021

1. Các phương pháp giảng dạy trên phòng học lý thuyết:

 • Bài giảng
 • Đặt câu hỏi và trả lời
 • Học ngang hàng
 • Vận dụng trí não
 • PBL
 • Khám phá/tìm tòi 
 • Thực hành
 • Thảo luận (tư duy, chia sẻ)
 • E-learning
 • Học tập kết hợp offline và online
 • Tích hợp nội dung và ngôn ngữ
 • Dự án nhỏ tại lớp học

2. Các phương pháp giảng dạy trên phòng LAB

 • Đặt câu hỏi và trả lời
 • Giải quyết vấn đề
 • Mô phỏng
 • Học ngang hàng
 • PBL
 • Đóng vai thực nghiệm
 • Đóng vai trong quản lý dự án
 • Thảo luận (tư duy, chia sẻ)
 • Dự án kỹ thuật
 • Lớp học đảo ngược

3. Các phương pháp giảng dạy ngoài trường:

 • Bài tập về nhà
 • Đi thực tế
 • Tham quan doanh nghiệp
 • Thực tập doanh nghiệp
 • Hoạt động ngoại khoá (mùa hè xanh, xuân yêu thương, thiện nguyện)SV trong giờ học Dự án kỹ thuật nâng cao viễn thông theo phương pháp PBL