Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ Điện tử
Đổi mới nâng tầm cao mới – Năng động hội nhập toàn cầu
Giới thiệu
Chủ đề năm học
Giới thiệu
30-03-2021

1. Xây dựng và cập nhật Chương trình đào tạo

Khoa Công Nghệ Điện Tử thực hiện đảm bảo chất lượng đào tạo của tất cả các Chương trình đào tạo theo chuẩn Quốc gia và Quốc tế (AUN-QA). Các chương trình đào tạo được xây dựng/cập nhật dựa trên Triết lý giáo dục, Tầm nhìn sứ mạng, Mục tiêu và Chính sách chất lượng của Trường Đại học Công Nghiệp Tp. HCM, với nguyên tắc như sau:

Nguyên tắc xây dựng/cập nhật Chương trình đào tạo

2. Đáp ứng yêu cầu của các bên liên quan

Trong việc xây dựng và cập nhật chương trình đào tạo, để đáp ứng tốt yêu cầu từ các bên liên quan, Khoa Công Nghệ Điện Tử đã áp dụng và thực hiện theo quy trình sau:

Quy trình xây dựng/cập nhật chương trình đào tạo của Khoa Công Nghệ Điện Tử

3. Phương pháp dạy-học và đánh giá kết quả học tập

Hình thức khóa học

Phương pháp dạy và học

Phương pháp đánh giá

Trên Trường

Lý thuyết

Bài giảng, Hỏi - đáp, Yêu cầu, Luyện tập, Thảo luận (brainstorming, peer learning)

Vấn đáp, tự luận, thuyết trình, ...

Thực hành

Hỏi - đáp, thực nghiệm, giải quyết vấn đề, mô phỏng, role play, peer learning, học dựa trên dự án.

Đánh giá kỹ năng thực hành, thông qua quan sát, chấm điểm, kết quả dự án.

Ngoài Trường

Bài tập về nhà, kiến tập, thực tập, hoạt động ngoại khóa

Đánh giá thông qua tiểu luận, kết quả thực nghiệm, khóa luận tốt nghiệp, ...

 

4. Kế hoạch đánh giá chất lượng (đến năm 2025)

4.1. Hệ đại học - theo chuẩn AUN-QA

- Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông: 2018 (lần 1) và 2023 (lần 2)

- Ngành Công nghệ kỹ thuật máy tính: 2021 (lần 1)

- Ngành IOT và Trí tuệ nhân tạo ứng dụng: 2025 (lần 1).

4.2. Hệ sau đại học - theo chuẩn Quốc gia

- Ngành Kỹ thuật điện tử: 2022

5. Kết quả đánh giá chất lượng:

- Năm 2018, Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông (hệ Đại học) đã được đánh giá và đạt chuẩn kiểm định chất lượng AUN-QA.

Đơn vị liên kết