Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ Điện tử
Đổi mới nâng tầm cao mới – Năng động hội nhập toàn cầu
Phương pháp giảng dạy
Chủ đề năm học
Phương pháp giảng dạy
30-11-2021

Trong đào tạo bậc Thạc sĩ ngành KTĐT, phương pháp tiếp cận dạy và học có vai trò quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu giáo dục hay triết lý giáo dục là học tập chủ động, làm việc sáng tạo. Việc lựa chọn phương pháp tiếp cận đúng sẽ giúp cơ sở đào tạo xây dựng và thực hiện CTĐT, với các tiêu chí dạy và học phù hợp với triết lý hoặc mục tiêu giáo dục. Khoa Công nghệ Điện tử, chọn cách tiếp cận lấy người học làm trung tâm, tổ chức các hoạt động dạy học và các hoạt động ngoại khóa nhằm đạt được CĐR đã tuyên bố trong CTĐT, sử dụng các phương pháp dạy học đa dạng, nhằm phát triển tính chủ động sáng tạo trong học tập cho SV. Để làm được điều này, CTĐT xác định rõ mục tiêu và CĐR về kiến thức, kỹ năng, thái độ.

Sự phù hợp giữa chiến lược giảng dạy và học tập với các CĐR của CTĐT Thạc sĩ KTĐT được thể hiện qua thông tin sau đây:

CĐR

Các môn học điển hình

Phương pháp dạy học chính

Các hoạt động dạy học bổ trợ

Ghi chú

PLO1

Công nghệ chế tạo vi mạch điện tử; Mô hình hoá và nhận dạng hệ thống

Thuyết giảng, Hỏi – đáp, Giải quyết vấn đề, Mô phỏng kiểm chứng

Bài tập lớn, Tiểu luận, Thuyết trình

 

PLO2

Thiết kế hệ thống nhúng cho ứng dụng

Thuyết giảng, Hỏi – đáp, Giải quyết vấn đề, Mô phỏng kiểm chứng

Bài tập lớn, Tiểu luận, Thuyết trình

 

PLO3

Thị giác máy tính

Thuyết giảng, Hỏi – đáp, Giải quyết vấn đề, Mô phỏng kiểm chứng

Bài tập lớn, Tiểu luận, Thuyết trình

 

PLO4

Điều khiển hệ thống động phi tuyến

Thuyết giảng, Hỏi – đáp, Giải quyết vấn đề, Mô phỏng kiểm chứng

Bài tập lớn, Tiểu luận, Thuyết trình

 

PLO5

Thiết kế hệ thống tích hợp trên chip; IoT – Internet of Things

Thuyết giảng, Hỏi – đáp, Giải quyết vấn đề, Thực nghiệm kiểm chứng

Bài tập lớn, Tiểu luận

 

PLO6

Học máy và ứng dụng

Thuyết giảng, hỏi – đáp, mô phỏng kiểm chứng, giải quyết vấn đề

Bài tập lớn, Tiểu luận, Thuyết trình

 

PLO7

Phương pháp nghiên cứu khoa học

Thuyết giảng, hỏi – đáp, giải quyết vấn đề, làm việc nhóm

Tiểu luận

 

PLO8

Chuyên đề điện tử-tự động

Project based learning – PBL, giải quyết vấn đề, Mô phỏng kiểm chứng

Báo cáo, thuyết trình dự án

 

PLO9

Luận văn tốt nghiệp

Tự nghiên cứu, Mô phỏng và thực nghiệm kiểm chứng, báo cáo tổng kết

Giảng viên hướng dẫn, Bảo vệ đề cương

 

PLO10

Thiết kế vi mạch số

Thuyết giảng, hỏi-đáp, mô phỏng kiểm chứng, giải quyết vấn đề

Bài tập lớn, Tiểu luận

 

PLO11

Luận văn tốt nghiệp

Tự nghiên cứu, Mô phỏng và thực nghiệm kiểm chứng, báo cáo tổng kết

Hướng dẫn từ GVHD; Bảo vệ đề cương, Bảo vệ giữa kỳ

 

 
Vào buổi học đầu tiên của học phần, giảng viên giới thiệu nội dung, chương trình, HP, các phương pháp học tập, tài liệu bắt buộc… cho người học. Phương pháp học tập chủ động và tiếp cận giải quyết vấn đề của người học cũng thay đổi hoàn toàn từ việc học tập, nghiên cứu độc lập sang phối hợp nhóm, chia sẻ thông tin; từ tham gia thụ động sang chủ động vào các hoạt động học tập.
Đơn vị liên kết