Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ Điện tử
Đổi mới nâng tầm cao mới – Năng động hội nhập toàn cầu
Tầm nhìn sứ mệnh
Chủ đề năm học
Tầm nhìn - Sứ mạng
29-03-2021

Căn cứ vào Triết lý giáo dục, Tầm nhìn, Sứ mạng, Mục tiêu chiến lượt và Chính sách chất lượng của Trường Đại học Công Nghiệp Tp. HCM, Khoa Công Nghệ Điện Tử xác định:

"Đổi mới để phát triển bền vững"

Tầm nhìn

Khoa Công Nghệ Điện Tử trở thành một Khoa trọng điểm, nằm trong nhóm 10 Khoa trọng điểm trong các trường đại học hàng đầu của Việt Nam theo định hướng ứng dụng thuộc lĩnh vực điện tử, ngang tầm với các nước tiên tiến trong khu vực về đạo tạo nhân lực chất lượng cao.

Sứ mạng

Cung cấp nguồn nhân lực chất lượng có đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn cao và có kỹ năng nghề nghiệp tiếp cận với thực tiễn trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật điện tử, tăng cường các hoạt động nghiên cứu khoa học và cộng đồng,  và tập trung vào việc hợp tác, chuyển giao công nghệ với các đối tác.

  • Xuất/nhập dữ liệu - Raspberry Pi
Đơn vị liên kết