Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ Điện tử
Đổi mới nâng tầm cao mới – Năng động hội nhập toàn cầu
Lịch sử hình thành
Chủ đề năm học
Quá trình hình thành và phát triển của Khoa Công Nghệ Điện Tử
23-03-2021

Khoa Công Nghệ Điện Tử, tên tiếng Anh: Faculty of Electronics Technology.

Khoa Công Nghệ Điện Tử đã sớm được thành lập từ những ngày ngày đầu tiên thành lập Trường Đại Học Công Nghiệp Tp. HCM. Khoa đã bắt đầu từ việc đào tạo hệ công nhân vào năm 1976, hệ Trung cấp vào năm 1980, hệ Cao đẳng vào năm 1999, hệ Đại học vào năm 2005, hệ Thạc sĩ vào năm 2016 và dự kiến đào tạo hệ Tiến sĩ vào năm 2021. Hiện nay, cùng với sự phát triển của Trường Đại học Công Nghiệp Tp. HCM, Khoa Công Nghệ Điện Tử là một trong những Khoa công nghệ kỹ thuật tiêu biểu của Trường Đại học Công Nghiệp Tp. HCM. 

Quá trình phát triển đào tạo của Khoa Công Nghệ Điện Tử

Khoa Công Nghệ Điện Tử hiện quản lý 04 Bộ môn chuyên ngành, được giao nhiệm vụ đào tạo các hệ từ trình độ Đại học cho tới trình độ Sau đại học. Năm 2019, Khoa phụ trách đào tạo 01 Ngành trình độ Thạc sĩ - Kỹ thuật điện tử, 02 Ngành trình độ Đại học  - Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông và Công nghệ kỹ thuật máy tính. Năm 2020, nhằm phục vụ tốt hơn nữa nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 trong lĩnh vực Internet vạn vật, trí tuệ nhân tạo và robotics, Khoa đã xây dựng thành công 01 Chương trình đào tạo hệ Đại học ngành Internet vạn vật và Trí tuệ nhân tạo ứng dụng và đã tuyển sinh khóa đầu tiên trong năm 2020. Hơn nữa, nhằm đảm bảo thực hiện tốt hơn nữa sứ mệnh của Trường Đại Học Công Nghiệp Tp. HCM trong giai đoạn mới, Khoa đã thực hiện thành công đề án mở ngành đào tạo trình độ Tiến sĩ ngành Kỹ thuật điện tử và dự kiến tuyển sinh trong năm 2021 (sau khi có sự phê duyệt của Bộ Giáo dục và Đào tạo). 

Chứng nhận kiểm định chất lượng đào tạo theo Chuẩn AUN-QA - Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 2018

Từ năm 2016, Khoa Công Nghệ Điện Tử đã xây dựng và duy trì thực hiện đánh giá chất lượng đào tạo của tất cả các Chương trình đào tạo ở các Ngành-Hệ đào tạo theo Chuẩn kiểm định Quốc gia và quốc tế (AUN-QA). Năm 2018, Khoa đạt được chứng nhận kiểm định theo chuẩn quốc tế AUN-QA cho Chương trình đào tạo hệ đại học - Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông. Theo kế hoạch, Khoa sẽ tiếp tục tiến hành kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo hệ đại học ở Khoa theo chuẩn AUN-QA (Ngành Công nghệ kỹ thuật máy tính vào 10/2021, Ngành Internet vạn vật và Trí tuệ nhân tạo ứng dụng vào 2025), chương trình đào tạo hệ sau đại học của Khoa theo chuẩn Quốc gia (Ngành Kỹ thuật điện tử vào 2022). Vì vậy, Khoa Công Nghệ Điện Tử luôn cam kết được với xã hội và các bên liên quan về việc đào tạo và cung cấp được nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực Kỹ thuật điện tử.

Cơ cấu tổ chức của Khoa Công Nghệ Điện Tử

Đến thời điểm hiện tại, Khoa Công Nghệ Điện Tử hiện có 61 thành viên với 59 Giảng viên. Đội ngũ Giảng viên của Khoa luôn đảm bảo được năng lực-trình độ chuyên môn cao, với hơn 38% các Giảng viên có trình độ từ Tiến sĩ trở lên (02 Giáo sư, 02 Phó Giáo sư, 19 Tiến sĩ, 08 Nghiên cứu sinh), toàn bộ các Giảng viên của Khoa đều được tập huấn về việc đổi mới các phương pháp giảng dạy ở các khóa tập huấn trong nước và quốc tế.

Tập thể viên chức Khoa Công Nghệ Điện Tử - 2021

Cùng với sự phát triển của Khoa về đội ngũ đào tạo, số lượng sinh viên của Khoa hiện nay đã duy trì sự ổn định với khoảng 1500 Sinh viên/Học viên ở tất cả các ngành và hệ đào tạo. Các Sinh viên/Học viên của Khoa luôn có nhiều cố gắng trong học tập, hoạt động phong trào đoàn thể và cộng đồng. Hơn nữa, các Sinh viên/Học viên của Khoa đã đạt nhiều thành tích cao trong việc học tập và các cuộc thi học thuật, sáng tạo khoa học kỹ thuật, được sự tin tưởng và đánh giá cao của các bên liên quan về đạo đức, thái độ và năng lực làm việc.

Sinh viên Khoa trong Lễ tốt nghiệp năm 2020

  • Xuất/nhập dữ liệu - Raspberry Pi
Đơn vị liên kết