Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ Điện tử
Đổi mới nâng tầm cao mới – Năng động hội nhập toàn cầu
Thông báo học vụ
Chủ đề năm học
BMMT thông báo thực hiện Kiểm tra giữa kỳ KLTN (Thứ 3 (1/3/2022) từ 8h)
23-02-2022

BMMT thông báo thời gian và địa điểm thực hiện kiểm tra tiến độ giữa kỳ KLTN như sau:

Thời gian: Thứ 3 (1/3/2022) bắt đầu từ 8h

Địa điểm: offline trực tiếp tại phòng thực hành theo 4 Hội đồng:

HD1: tại X7.4;    HD2: tại X7.3;    HD3: tại BMMT;    HD4: tại X7.5

Các phiếu đánh giá nhận xét SV sẽ tự in và gửi thầy/cô nhận xét, ký tên xác nhận lúc báo cáo.

Chi tiết đính kèm trong file.

Trân trọng

  • Xuất/nhập dữ liệu - Raspberry Pi
Đơn vị liên kết