Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ Điện tử
Đổi mới nâng tầm cao mới – Năng động hội nhập toàn cầu
Thông báo học vụ
Chủ đề năm học
BMMT thông báo các học phần thi Online thuộc bộ môn
17-03-2022

BM Kỹ thuật máy tính thông tin tới Các em sinh viên chú ý việc đăng ký vào học phần sau: "THI GIỮA KỲ HK2 NĂM HỌC 2021-2022" ( trong link sau: http://ocw.fet.iuh.edu.vn/course/view.php?id=206)

Các học phần thuộc BMMT giảng dạy trong HK2 như sau:

 • Những vấn đề xã hội và đạo đức nghề nghiệp - LT
 • Mạch tích hợp và công nghệ - LT
 • Kỹ thuật Vi xử lý - LT
 • Kỹ thuật vi điều khiển - LT
 • Thiết kế SoC - LT
 • Hệ thống nhúng - điện tử - LT
 • Hệ thống nhúng - LT
 • Kiến trúc máy tính - điện tử - LT
 • Kỹ thuật số nâng cao - LT
 • Thiết kế mạch tích hợp với HDL - LT
 • Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - LT
 • Dự án kỹ thuật nâng cao – máy tính - LT

Các em không thực hiện việc đăng ký theo hướng dẫn GV giảng dạy sẽ không tham gia thi Giữa kỳ được.

BM Kỹ thuật máy tính.
 

 • Xuất/nhập dữ liệu - Raspberry Pi
Đơn vị liên kết