Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ Điện tử
Đổi mới nâng tầm cao mới – Năng động hội nhập toàn cầu
Thông báo học vụ
Chủ đề năm học
BMVT thông báo thực hiện Kiểm tra giữa kỳ KLTN vào Thứ 3 ngày 29/3/2022
24-03-2022

Bộ môn Điện tử viễn thông (BMVT) thông báo thời gian thực hiện kiểm tra tiến độ giữa kỳ KLTN như sau (xem chi tiết trên OCW)

1. Sinh viên khóa 14 và các khóa trước, 15ALVH làm chung với K14 ở HK2 năm học 2021-2022 nộp qua E-learning OCW báo cáo giữa kỳ (tải mẫu ở phần biểu mẫu, trình tiến độ cho GV hướng dẫn ký xác nhận và nộp online bản scan) hạn chót 23h ngày 24/03/2022. 

2. Hình thức bảo vệ: Trực tuyến qua phần mềm MS Team, DS mỗi HD kèm bên dưới. 

·         SV sẽ nhận Team code từ GV hướng dẫn. Thời gian: từ 7h hoặc 13h (tùy HD) ngày 29 tháng 03 năm 2022.

·         Nôi dung bảo vệ: Mỗi đề tài chuẩn bị không quá 10 slides trình bày kết quả các nội dung đã làm, các vấn đề chưa làm được và kế hoạch thực hiện trong thời gian tới.

·         Đến buổi bảo vệ, SV vào MS Team trước 10 phút ở phòng chờ, đặt tên theo đúng yêu cầu “hoten_MSSV_lop”.

 

Trân trọng

BMVT

  • Xuất/nhập dữ liệu - Raspberry Pi
Đơn vị liên kết