Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ Điện tử
Đổi mới nâng tầm cao mới – Năng động hội nhập toàn cầu
Thông báo học vụ
Chủ đề năm học
HTTM: Danh sách và lịch báo cáo giữa kỳ KLTN - Khóa 14 và các khóa cũ
27-03-2022

Lịch báo cáo giữa kỳ KLTN online vào hai ngày: 02/04 tới 03/04/2022. Để xem danh sách, lịch bảo vệ và link zoom, các em truy cập vào link sau:

http://ocw.fet.iuh.edu.vn/course/view.php?id=191#section-5

  • Xuất/nhập dữ liệu - Raspberry Pi
Đơn vị liên kết