Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ Điện tử
Đổi mới nâng tầm cao mới – Năng động hội nhập toàn cầu
Thông báo học vụ
Chủ đề năm học
THÔNG BÁO VỀ VIỆC CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 11 NĂM 2021
08-04-2022

Khoa Công nghệ Điện tử bắt đầu phát bằng tốt nghiệp cho các sinh viên được xét trong  đợt tháng 11 năm 2021 kể từ ngày 07/04/2022.

Sinh viên lưu ý các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Trước khi đến nhận bằng, sinh viên cần thực hiện khảo sát (lần 1 và 2) theo quy định Nhà trường, tại link sau: http://htsv.iuh.edu.vn/khaosat/

Bước 2: Sau khi thực hiện khảo sát (lần thứ 2), sinh viên cần mang theo CMND/ hoặc CCCD đến phòng Giáo vụ (X7.2A) để nhận bằng tốt nghiệp.

Sinh viên lưu ý thực hiện đúng thông báo như trên.

Xin cảm ơn,

  • Xuất/nhập dữ liệu - Raspberry Pi
Đơn vị liên kết