Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ Điện tử
Đổi mới nâng tầm cao mới – Năng động hội nhập toàn cầu
Thông báo học vụ
Chủ đề năm học
THÔNG BÁO VỀ VIỆC CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 03 NĂM 2022 VÀ VỀ VIỆC TỔ CHỨC LỄ BẾ GIẢNG VÀ PHÁT BẰNG TỐT NGHIỆP NĂM 2022
05-05-2022

1_ Khoa Công nghệ Điện tử bắt đầu phát bằng tốt nghiệp cho các sinh viên được xét trong  đợt tháng 03 năm 2022 kể từ ngày 06/05/2022.

Sinh viên lưu ý các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Trước khi đến nhận bằng, sinh viên cần thực hiện khảo sát (lần 1 và 2) theo quy định Nhà trường, tại link sau: http://htsv.iuh.edu.vn/khaosat/

Bước 2: Sau khi thực hiện khảo sát lần thứ 2, sinh viên cần mang theo CMND/ hoặc CCCD đến phòng Giáo vụ (X7.2A) để nhận bằng tốt nghiệp.

Sinh viên lưu ý thực hiện đúng thông báo như trên.

 

2_ Thực hiện theo thông báo Nhà trường về việc tổ chức lễ bế giảng và phát bằng tốt nghiệp: các sinh viên Khoa Điện Tử tốt nghiệp đợt tháng 7, 11/ 2021 và tháng 3/ 2022 sẽ tham dự lễ vào lúc 13h15 – 16h00 ngày 07/6/2022 tại hội trường A7: http://iuh.edu.vn/vi/thong-bao-fi20/ke-hoach-to-chuc-le-be-giang-va-phat-bang-tot-nghiep-dot-1-nam-2022-a1951.html

  • Sinh viên đến đăng ký dự lễ và nhận lễ phục vào buổi chiều ngày 06/06/2022 (từ 15h00) và sáng ngày 07/06/2022 (8h00 – 10h30).
  • LƯU Ý: KHÔNG PHÁT BẰNG TỐT NGHIỆP VÀO NGÀY 07/06/2022. Sinh viên nhận bằng tốt nghiệp vào trước hoặc sau ngày tổ chức lễ bế giảng.

Trân trọng,

 

  • Xuất/nhập dữ liệu - Raspberry Pi
Đơn vị liên kết