Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ Điện tử
Đổi mới nâng tầm cao mới – Năng động hội nhập toàn cầu
Thông báo học vụ
Chủ đề năm học
THÔNG BÁO VỀ VIỆC NỘP ĐƠN XÉT TỐT NGHIỆP – ĐỢT THÁNG 7 NĂM 2022
05-05-2022

Sinh viên xem hướng dẫn về việc xét tốt nghiệp đợt tháng 7 năm 2022 tại đường dẫn này: https://forms.gle/1aNTmAAzjeUosyez7

Cảm ơn các bạn.

  • Xuất/nhập dữ liệu - Raspberry Pi
Đơn vị liên kết