Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ Điện tử
Đổi mới nâng tầm cao mới – Năng động hội nhập toàn cầu
Thông tin tuyển sinh
Chủ đề năm học
Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2022 đợt 1
25-02-2022
Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2022 đợt 1 ngành Kỹ thuật điện tử.

http://sdh.iuh.edu.vn/vi/thong-bao/thong-bao-tuyen-sinh-dao-tao-trinh-do-tien-si-nam-2022-dot-1/

Đơn vị liên kết